Kartka ze smokiem

 
1. Wytnij w kartce kształt okna.
2. Zaczep identyfikator.
 
3. Użyj taśmy dwustronnej i do wewnętrznej strony kartki przylep papier z widocznymi włóknami.
4. Pokryj stempel w kształcie smoka srebrną farbą.
5. Mocno dociśnij stempel do kartki.
6. Narysuj drut kolczasty dookoła okna.
7. Zrób trzy dziurki nitownikiem.
8. Włóż oczka (eyelets) do dziurek.
9. Drugą stroną nitownika spłaszcz oczka.
10. Napisz coś na identyfikatorze.