KOŃKURS

Uczestnicy konkursu ozdabiali, otrzymanego w „malowanej lali”, konika z masy papierowej - dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 17 sierpnia 2011
Cztery pierwsze miejsca:
1. Koń Trojański
2. Rasta
3. Pegaz
4. Tęczowy

Zapraszamy Twórców pierwszej czwórki po odbiór nagrody

11 października 2011 – Uczestnicy będą mogli odebrać swoje prace
Dla Wykonawców trzech najciekawszych prac – NADGRODY RZECZOWE

Koniki

W Kusym KożuszkuRegulamin Konkursu


Maski Karnawałowe