WIOSENNE KOTY

Kreatywny sklep Malowana Lala i Pracownia Formy Kolory byli organizatorami konkursu "Wiosenne Koty".
Wszyscy biorący udział w konkursie ozdabiali kota z masy papierowej, otrzymanego w Malowanej Lali.

Regulamin Konkursu

Pierwsze miejsce w konkursie Wiosenne koty
Drugie miejsce
 


Wiosenne Koty

kotek

Maski Karnawałowe