KROWA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Uczestnicy konkursu ozdabiali, otrzymaną w „malowanej lali”, krowę z masy papierowej - dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 29 stycznia.

Krowy oceniało Jury: Pan Jacek Ebert – grafik, oraz Pan Leszek Zadrąg artysta malarz

Jury postanowiło przyznać trzy pierwsze, równorzędne nagrody.

Zwycięskie krowy:

krowy inne niż wszystkieKrowy

W Kusym Kożuszku

Dyplom

Regulamin Konkursu


Maski Karnawałowe