MASKI KARNAWAŁOWE

Uczestnicy konkursu ozdabiali, otrzymaną w „malowanej lali”, maskę z masy papierowej - dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 kwietnia 2011.

Maski nagrodzone (wskazane przez Państwa - Gości naszej pracowni):
maski


Maski

Morska

Regulamin Konkursu


Maski Karnawałowe